Tomáš Kalous

Tanec je náplní mého života již 7 let. Během této doby mi opravdu přirostl k srdci a není prakticky dne kdy bych se neocitl na parketě ať už v rámci svého tréninku, nebo s klienty na jejich tanečních lekcích.

V rámci mé taneční kariéry se mi podařilo dostat do mezinárodní taneční třídy  v latisnkoamerických tancích a třídy A v tancích standardních.

Na svých lekcích dbám především na to, co je podle mě hlavní ingrediencí tance. Tou je finální obraz muže a ženy, kteří spolu tvoří tvoří příběh. Kladu důraz především na to, aby muž vyjadřoval obraz muže jako dominantního a vedoucího tanečníka a žena obraz smyslné tanečnice doplňující svými pohyby obraz partnera.